مهندس امین محترمی
رئیس هیئت مدیره
صالح محترمی
صالح محترمی
مدیر عامل
حسین انصاری
حسین انصاری
مدیر فروش
حسین بایرام لو
حسین بایرام لو
مدیر فناوری اطلاعات

همکاری

اگر در یک یا چند مورد از زمینه های فعالیت هلدینگ ترمه توانایی دارید، می توانید وارد تیم ما شوید.

    416 600 36 021
    36 94 577 0912
    سبد خرید